گزارش تصویری

96/08/03
» تفاهم نامه با بیمارستان بازرگانان
... [بیشتر...]

1399/10/22
» نشست ملی راهبردی های مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم
... [بیشتر...]

1398/04/16
» آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
... [بیشتر...]

1398/03/25
» مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1398
... [بیشتر...]

1395/09/24
» دریافت لوح افتخار « انجمن فنی ـ مهندسی برتر سال 1395 » کانون
... [بیشتر...]

1395/04/29
» مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب بازرس کانون مورخ 27-04-95
... [بیشتر...]

1395/03/16
» نشست هم اندیشی تخصصی طراحی و توسعه بین کانون طراحی مهندسی و انجمن تخصصی طراحی صنعتی (در شرف تاسیس)
... [بیشتر...]

1395/01/28
» نشست گپ و گفت اقتصادی و دید و بازدید عیدانه کانون
... [بیشتر...]

صفحات: 1