اخبار کانون

1399/07/16
» مجمع عمومی فوق العاده
... [بیشتر...]

1398/08/19
» شرایط عضویت در تشکل های اقتصادی
... [بیشتر...]

1398/07/16
» اطلاعیه
... [بیشتر...]

1398/07/14
» طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
... [بیشتر...]

1398/04/15
» مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
... [بیشتر...]

1397/08/15
» گردهمائی بزرگ مالیاتی
... [بیشتر...]

1397/08/15
» گزارش برگزاری جلسه مشترک هیأت مدیره مجمع تشکلهای دانش بنیان و هیأت مدیره کانون
... [بیشتر...]

1397/04/20
» چندنکته مالیاتی بسیار مهم!
... [بیشتر...]

1397/04/10
» تغییر شماره حساب شبای کانون برای واریز حق عضویت
... [بیشتر...]

1397/04/05
» گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه 1397
... [بیشتر...]