�������������� �������� ������������

سابقه عضویت:

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل: روزبه میرعبداله یانی

زمینه فعالیت: صنایع ماشین سازی و تجهیزات

آدرس شرکت: تهران - خيابان دماوند - خيابان اتحاد - خيابان نوزدهم غربي- پلاك 19

تلفن:  77349925 - 77339190

فاکس: 77339190

پست الکترونیک: info@TandDcorp.com

وب سایت: www.TandDcorp.com