مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

تاریخ خبر: 1398/04/15


 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژایران در ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 در محل ساختمان شماره 3 اتاق تهران- واقع در خیابان بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان میرزاحسنی- پلاک 18- طبقه دوم- سالن کنفرانس شماره 1 برگزار خواهد شد.