گردهمائی بزرگ مالیاتی

تاریخ خبر: 1397/08/15


 

 

 

 

 

 

گزارشی مختصر از گردهمائی مالیاتی کانون مورخ 16/07/97

 

گردهمائی مالیاتی کانون در عصر روز 16/07/97 از ساعت14:30 لغایت 17 در ساختمان شماره 3 اتاق تهران برگزار گردید. در این جلسه که برخی از مدیران عامل شرکتهای عضو کانون به همراه مدیران مالی آنها حضور داشتند بسیاری از موانع و مشکلات واحدها در زمینه مالیات مورد بررسی قرار گرفت.

همانگونه که استحضار دارید در وضعیت اقتصادی فعلی، موارد عدیده ای از معضلات بیمه و مالیات، گریبان واحدهای تولیدی را گرفته و مدیران عامل و مالی اینگونه بنگاهها در زمینه مالیات و بیمه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند با علم به آن ها، گره از پیچیدگیهای امور مالیاتی و بیمه ای خود بگشایند.

در این راستا موضوعات گردهمائی به 6 عنوان دسته بندی گردیده و توسط جناب آقای میری توضیحات مختصری در هر بخش ارائه گردید .

سپس بحث نیاز به اقدامات لازم برای اصلاحات برخی از قوانین مالیاتی مطرح گردید، که طبعیتاً تغییر آنها نیاز به زمانهای طولانی و مصوبه مجلس دارد که در فرصت های بعدی مشروط به همکاری دسته جمعی اعضای کانون میتوان آنها را مورد بررسی قرار داد و برای مطرح نمودن آنها در مراجع ذیربط اقداماتی را پیش بینی نمود.

لیکن علیرغم آن، لیست برخی از اصلاحات صورت گرفته که می توانند در روند جاری فعالیت های شرکت ها موثر باشند و انتظار می رود که نتایج مثبت آنها زودتر آشکار گردد، قرائت شد و توضیحات تکمیلی هم بصورت حضوری به اعضای گردهمائی تقدیم گردید.

پس از آن از حاضرین در گردهمائی دعوت گردید که درجهت حل موارد ذکر شده و همچنین موضوع نمایندگی در مورد بند 3 ماده 244 ق م م با کارگروه بیمه و مالیات کانون همکاری های نزدیکتری داشته باشند. لیکن نظرسنجی ها نشان داد که متاسفانه اعضای حاضر در جلسه، علیرغم تاکید بر ضرورت رسیدگی به این امور، به علت نداشتن فرصت و وقت کافی و همچنین عدم اشراف و یا آگاهی های لازم در این خصوص، آمادگی چندانی برای این نوع از همکاری ها ندارند، که امیدواریم که در آینده نزدیک و برگزاری جلسات مشابه، با اشراف بیشتری که دوستان در این زمینه ها پیدا خواهند نمود، امکان چنین همکاری هایی گسترش یابد.

(ناگفته نماند؛ که اهم علل عدم موفقیت مدیران عامل و مالی شرکتها در امور مالیاتی، عدم اطلاع آنان از قوانین مالیاتی است).

صرفنظر از محتوای جلسه، یکی از نتایج مطلوب این گردهمائی، احساس نزدیکی اعضاء به کانون بود بطوریکه اگر دعوت دیگری انجام شود، حتماً این تعداد بعلاوه افراد جدیدی حضور خواهند یافت و امید آن میرود که  تعداد بیشتری از مدیران مالی نیز آنها را همراهی کنند وبا توجه به اینکه جلسات مشابه میتواند شامل موارد دیگری از امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و کار و یا موارد فنی و علمی و همچنین تلفیقی از موارد مختلف باشد،اعضای بیشتری در چنان جلساتی حضور یابند.

به هرصورت؛ اغلب مطالب مطرح شده در جلسه برای اکثریت اعضاء تازگی داشت که طبعاً بحث سنگینی بنظر میرسید و لذا برای آنکه دوستان خسته نشوند، این جلسه در ساعت 17 خاتمه یافت.

در این جلسه، علاوه بر توضیحاتی که جناب آقای میری ارائه می فرمودند، آقای مهندس ثقفی نائب رئیس هیأت مدیره کانون و آقای مهندس شهاب مدیراجرائی کانون، ضمن ادای توضیحات تکمیلی، پاسخگوی برخی از سؤالات مدعوین نیز بودند.

 

 

                                                                             با اظهار امتنان

                                                                           کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

 


سایر تصاویر این خبر: