گردهمایی مالیاتی

تاریخ خبر: 1397/07/09


 

 

 

 

 

گردهمایی مالیاتی مورخ 97/07/16 ازساعت 14:30 لغایت 17 در ساختمان شماره 3همایشهای اتاق بازرگانی تهران واقع درخیابان قائم مقام فراهانی (پائین تر از خیابان بهشتی) کوچه میرزا حسنی پلاک 18 سالن کنفرانس شماره یک طبقه دوم