انعقاد تفاهم نامه آموزشی اتاق تهران باکانون و اتخاذ تصمیم در مورد اجرائی نمودن آن

تاریخ خبر: 1397/05/09


 

 

 

 

 

گزارش جلسه در مدیریت آموزش اتاق تهران
صبح روز سوم مرداد ماه 97،  در ارتباط با تفاهم نامه آموزشی اتاق تهران و کانون طراحی مهندسی جلسه ای رأس ساعت 10:30 در دفتر مدیریت محترم آموزش اتاق تهران با حضور آقای دکتر عندلیب مدیر محترم این واحد  و سرکار خانم سرهنگی و آقای میر شفیعی کارشناسان محترم دفتر آموزش و آقای مهندس بهجو ، دکتر موسوی وشهاب از کانون طراحی مهندسی تشکیل گردید . پس از بحث ومذاکره پیرامون موضوعاتی از قبیل چگونگی و دلایل پیدایش موسسه آموزشی اتاق تهران و مواردی را که در حال حاضر قادر به انجام آن هست مثل دوره های آموزشی پرورش مدیران ، قرارداد های آموزشی با مؤسسه آموزشی اتریش در 10 رشته ،تربیت بیش از 50 تا60 مدرس ودوره های آموزشی MBA  وهمچنین دارا بودن بانک اطلاعاتی از اساتیدی که خود عملاً کار بازار یابی را  انجام داده اند وآموزش هائی که دارای متد یادگیری بسیار پیشرفته هستند،واینکه استراتژی اتاق بر مبنای آموزش های تقاضا محور است ،در خصوص اجرای تفاهم نامه فیمابین مقرر شد، کانون نیازهای آموزشی مورد نیاز شرکتهای عضو را به اتاق انتقال دهد تا در برنامه آموزشی اتاق قرار گیرد و به طور مشترک با کانون برگزار شود.
در خصوص استراتژی آموزشی اتاق، کانون اعلام آمادگی کرد تا بر اساس قرارداد مشخصی در انجام این پروژه با اتاق همکاری کند. در خصوص طراحی و اجرای دوره های جدید مقرر شد تا اتاق نیازهایش را به کانون اعلام کند و کانون به طراحی دوره، معرفی استاد و اجرای دوره ها اقدام کند .ادامه جلسات تا رسیدن به راهکارهای اجرایی مشخص دیگر مصوبه این جلسه بود.