کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران به منظورحل مشکل اعضای خود با آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم امورصنایع وزارت صمت جلسه ای برگزار نمود

تاریخ خبر: 1397/05/09

        کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران به منظورحل مشکل اعضای خود، در تاریخ 97/05/03 با آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم امورصنایع وزارت صمت جلسه ای برگزار نمود

 

 

 

 

 

 

 با مکاتبات  و هماهنگی قبلی کانون و وزارت صنعت،معدن وتجارت ، جلسه ای در ساعت 13 روز 4  شنبه سوم مرداد ماه 97 در دفتر آقای مهندس صالحی نیا  با حضور آقایان مهندس بهجو رئیس هیأت مدیره کانون،مهندس حکیم پور پیشکسوت کانون ، دکتر درویش رئیس هیأت مدیره منتخب کانون، مهندس مصطفوی عضو هیئت مدیره منتخب ، دکتر موسوی عضو هیأت مدیره و مهندس شهاب مدیر اجرائی کانون تشکیل گردید . در ابتدای جلسه آقای مهندس بهجو در سخنان کوتاهی به ارتباط صمیمانه و قدیمی کانون با وزارت صمت اشاره کردند و بر این موضوع تاکید کردند که با توجه به فاصله و گسستی که در رابطه بین واحدهای صنعتی و صنعتگران با وزارت صمت پیش آمده است، کانون می تواند به عنوان یک رابط و پل ارتباطی در این راه فعالیت کند و در حوزه های مختلف مرتبط با وزارت صمت به عنوان نماینده طرفین در حل مشکلات فیمابین و در صورت لزوم داوری تخصصی و مهندسی اقدام کند. پس از آن دیگر افراد شرکت کننده در جلسه از طرف کانون به بیان مهمترین مسایل و دغدغه های شرکتهای عضو کانون در شرایط کنونی به ویژه در زمینه مشکلات مرتبط با وضعیت شرکتهای خدمات مهندسی در شرایط تحریم پیش رو و آثار آن بر فعالیتهایشان پرداختند و در نهایت تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1-  در خصوص اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب و کار و مشکلاتی که شرکتها علیرغم این قانون با سازمانهای دولتی از جمله دارایی و تامین اجتماعی دارند، قرار شد از طرف کانون جلسه ای در اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان دیگر تشکلهای ذینفع ترتیب داده شود و جناب آقای مهندس صالحی نیا و یا نماینده ایشان در این جلسه حاضر شوند تا ضمن شنیدن مسایل و مشکلات مربوط به عدم اجرای دقیق این قانون، نظرات اصلاحی و پیشنهادات لازم را تهیه و برای اجرای دقیق آن از طرف سازمانهای مرتبط اقدام کنند.

2-  در خصوص موضوع به تصویب رساندن  نظام مهندسی صنعت، مقرر شد تا کانون ضمن تهیه نامه ای از سوابق اقدامات انجام شده در این خصوص و دلایل و دیدگاههای کانون در رابطه با نظام مهندسی صنعت، موارد و مدارک تهیه شده را به همراه متن پیشنهادی کانون برای نظام مهندسی صنعت،در اختیار آقای مهندس فروتنی، از همکاران آقای مهندس صالحی نیا قرار دهد تا ایشان پیگیر مساله باشند.

3-  در خصوص مشکلات شرکتهای خدمات مهندسی که هم از دولت طلبکار هستند و دولت بدهی خود به این شرکتها را از طریق اوراق مشارکتی که تاریخ سر رسید آنها تا چند سال دیگر است و اگر بخواهند در شرایط فعلی آنها را نقد کنند با زیان تا حدود 45 درصدی مواجه می شوند و هم اینکه این مشکلات باعث شده که در پروژه های شان به علت مشکلات مالی دچار تاخیر و مشکلات اجرایی شوند و در این حالت با درخواست سازمانهای دولتی کارفرمای پروژه ها تضامین آنها در بانکها ضبط و مشکلات بیشتری برای این شرکتها ایجاد می کند، قرار شد تا کانون در این زمینه نامه ای خطاب به آقای مهندس صالحی نیا بنویسد و ضمن توضیح مشکل از ایشان بخواهد تا مصوبه ای را به تصویب دولت برسانند که هیچ کارفرمای دولتی اجازه نداشته باشد در شرایط کنونی ،تضامین بانکی شرکتهای خدمات مهندسی را ضبط کند.

4-  در خصوص مشکلاتی که شرکتهای خدمات مهندسی در صورت آعاز تحریمها در زمینه تامین مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز پروژه ها پیدا خواهند کرد ، با توجه به فرصت سه ماهه ای که تا زمان شروع تحریمها وجود دارد و ممکن است شرکتها در خصوص مسایل تامین و انتقال ارز و یا ترخیص مواد و تجهیزات با مشکلاتی روبرو شوند، مقرر شد که کانون در دوره های 10 تا 15 روزه با ذکر مصادیق و مشکلات پیش آمده، موارد را به آقای مهندس صالحی نیا منعکس کنند و از ایشان دستور و مجوز برای رفع مشکلات بگیرند.

5-  مقرر شد تا اواسط همین ماه یعنی 15 مردادماه ، جلسه دیگری با زمان بیشتر با ایشان تشکیل شود و تصمیمات جلسه امروز، پیگیری شود.