مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ خبر: 1397/03/10


 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون رأس ساعت 16 روز دوشنبه 97/04/04 د رمحل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی تهران واقع در خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک 18، طبقه2 تشکیل خواهد گردید.