اخبار کانون

1397/07/09
» گردهمایی مالیاتی
... [بیشتر...]

1397/05/09
» کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران به منظورحل مشکل اعضای خود با آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم امورصنایع وزارت صمت جلسه ای برگزار نمود
        کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران به منظورحل مشکل اعضای خود، در تاریخ 97/05/03 با آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم امورصنایع وزارت صمت جلسه ای بر... [بیشتر...]

1397/05/09
» انعقاد تفاهم نامه آموزشی اتاق تهران باکانون و اتخاذ تصمیم در مورد اجرائی نمودن آن
... [بیشتر...]

1397/04/20
» چندنکته مالیاتی بسیار مهم!
... [بیشتر...]

1397/04/10
» تغییر شماره حساب شبای کانون برای واریز حق عضویت
... [بیشتر...]

1397/04/05
» گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه 1397
... [بیشتر...]

1397/03/10
» مجمع عمومی عادی سالیانه
... [بیشتر...]

1397/01/14
» سال 1397 برتمامی صنعتگران، کارآفرینان، پیشکسوتان عرصه علم و فناوری و صادرکنندگان خدمات مهندسی مبارک باد.
... [بیشتر...]

1396/10/06
» ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن وتجارت درسال 1396
        ... [بیشتر...]