�������� �������� ��������

سابقه عضویت:

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل: محمد نهضتي

زمینه فعالیت: صنايع غذايي و بهداشتي و دارويي

آدرس شرکت: تهران ـ بلوار آفریقا ـ بالاتر از جهان کودک ـ نبش سپیدار ـ پلاک 59 ـ زنگ 10 ـ طبقه 3 ـ واحد 10

تلفن: 88266664 - 88674003 - 88485902

فاکس: 88668742 - 88485903

پست الکترونیک: mohamadnehzati@yahoo.com

وب سایت:  ___