������ ����������

سابقه عضویت:

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل: مجید فتحی

زمینه فعالیت: صنعت نفت، گاز و پتروشيمي

آدرس شرکت: تهران - بلوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی- خیابان نیک رأی - پلاک 8

تلفن: 24571000

فاکس: 22925080

پست الکترونیک: info@tivenergy.com

وب سایت:  www.tivenergy.com