اعضای هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره دوره پنجم:

 

آقای  مهندس حسینعلی بهجو

سمت: رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: نظامی (خلبانی ـ دریایی)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم دریایی آمریکا

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره خلبانی هلی کوپتر 1352در آمریکا ـ دوره خلبان آزمایشی هلی کوپتر 1354 ایتالیا ـ دوره فیلتراسیون صنعتی هوا و طراحی فضاهای بسته تمیز سوئد 1369

   

آقای مهندس احسان ثقفی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره های مدیریت سازمانی و صنعتی

آقای غلامرضا خراسانی

سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

دوره های تخصصی یا آموزشی:

آقای مهندس محمدطاهر آهنگری

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک/ فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف/دانشگاه تهران

دوره های تخصصی یا آموزشی: فنون مذاکره ـ آشنایی با ابزارهای مالی، مدیریت پروژه  ـ برنامه ریزی استراتژیک ـ روشهای تصمیم گیری، TRIZ  و...

آقای دکتر سعید موسوی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره های مدیریت استراتژیک ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ دوره های استاندارد های iso9001  iso14001  iso10015

آقای مهندس میرمحسن ابراهیمی حسینی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی ـ بازرگانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

دوره های تخصصی یا آموزشی: زبان ـ مکاتبات بازرگانی

آقای مهندس محمد نهضتی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت صنایع

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گیلان

دوره های تخصصی یا آموزشی: ماشین آلات خطوط تولید از L.C.T  سال 53 - 50 ، بهره وری و جوشکاری پیشرفته آلمان سال 61-60 ، مدیریت یکپارچه سیستمی توکیو ژاپن

آقای مهندس ولی اله شهاب

سمت: مدیر اجرایی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: لیسانس فیزیک و فوق لیسانس مدیریت صنایع

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه رازی و مجتمع آموزش عالی صنایع ایران

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره برنامه ریزی صنعتی، مدیریت پروژه ـ حسابداری صنعتی ـ طراحی کارخانه ـ مهندسی روشها ـ تربیت مدرس امور عمومی صادرات غیر نفتی ـ رفتار سازمانی ـ کارگاه های آموزشی ویژه تشکلهای قتصادی عضو محور

 

اعضای هیئت مدیره دوره چهارم:

آقای مهندس مهدی حکیم پور

سمت: رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شریف تهران

دوره های تخصصی یا آموزشی : ساخت و مستند سازی مدیریت کیفیت،

مدیریت کنترل پروژه، رباتیک کاربردی، دوره های CAD-CAM/MBA

                                        

آقای مهندس میرفرید مصطفوی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: برق و کنترل

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه ارسی پاریس

 

 

آقای مهندس احسان ثقفی

سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره های مدیریت سازمانی و صنعتی

آقای مهندس محمد نهضتی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت صنایع

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گیلان

دوره های تخصصی یا آموزشی: ماشین آلات خطوط تولید از L.C.T  سال 53 - 50 ، بهره وری و جوشکاری پیشرفته آلمان سال 61-60 ، مدیریت یکپارچه سیستمی توکیو ژاپن

آقای  مهندس حسینعلی بهجو

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: نظامی (خلبانی ـ دریایی)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم دریایی آمریکا

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره خلبانی هلی کوپتر 1352در آمریکا ـ دوره خلبان آزمایشی هلی کوپتر 1354 ایتالیا ـ دوره فیلتراسیون صنعتی هوا و طراحی فضاهای بسته تمیز سوئد 1369

آقای غلامرضا خراسانی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

دوره های تخصصی یا آموزشی:

آقای مهندس میرمحسن ابراهیمی حسینی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی ـ بازرگانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

دوره های تخصصی یا آموزشی: زبان ـ مکاتبات بازرگانی

 

 انتخاب اولين اعضاي هيئت مديره ي كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران در تاريخ 12/05/1372 در محل سالن اجتماعات وزارت صنايع سنگين سابق انجام به ترتيب كسب راي به شرح ذيل انتخاب گرديدند .

الف - اعضاي اصلي هيئت مديره : آقاي محمد علي عباسپور ، آقاي محمد شريف زاده بوشهري ، خانم فاطمه شعباني، آقاي محمد رضا انصاري ، آقاي يوسف حاج كريم خرازي، آقاي عيسی قلي رادان، پرويز شريفي سرابي

ب- اعضاي علي البدل : آقاي رضا معتمدي ، آقاي ابراهيم ده بزرگي

ج - بازرسين اصلي : آقاي علي اكبر فرهنگي، آقاي مجيد جرقي عراقي

د- بازرس علي البدل : آقاي حسين زابل عباسي

 اما بايد يادآور شد كه تشكيل هيئت مؤسس و اولين جلسة مجمع عمومي با حمايتها و راهنماييهاي كامل جناب آقاي دكتر نژادحسينيان، وزير وقت وزارت صنايع سنگين صورت پذيرفت. امكانات وزارت صنايع از جهت محل كار، وسايل و تجهيزات دفتري، سالن اجتماعات و... بدون دريافت هيچگونه هزينه‌اي در اختيار كانون بود. كه اين با ادغام وزارت صنايع سنگين در وزارت صنايع، به تدريج اين حمايتها كم‌رنگ شد تا جاييكه پس از مدتي كوتاه كلية اين كمكها قطع و كانون با حمايتهاي مادي و معنوي اعضاي خود، همچنان به فعاليت مؤثر خود ادامه داده است.

دومين انتخابات كانون:

     برابر با آگهي دعوت در روزنامة اطلاعات و همچنين دعوت كتبي از كلية اعضا، دومين مجمع عمومي، به طور فوق‌العاده، در تاريخ 29/07/1375 در محل سالن آمفي تأتر ساختمان شماره 2 وزارت صنايع و با حضور نمايندة محترم وزارت كشور برگزار گرديد و افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

      الف) اعضاي اصلي:

 1. آقاي محمد شريف‌زاده بوشهري
 2. آقاي پرويز شريفي سرابي
 3. آقاي يوسف حاج‌كريم خرازي
 4. آقاي سيدعلي اسمعيل‌پور
 5. خانم مهرناز
 6. آقاي محمدحسن زند
 7. آقاي ابرام ايوازيان

ب) اعضاي علي‌البدل:

 1. خانم فاطمه شعباني
 2. آقاي هوشنگ صديقي مشكناني

 

ج) بازرسين:

1- آقاي همايون رشيدي           2- آقاي شمس‌الدين صبوري

     و یک بار دیگر بدینوسیله خداوند متعال (تنها مهندس هستی) را سپاس میگوئیم و از زحمات آن عزیزان قدردانی مینمائیم.

 • سومين مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره

     مانند دو دوره گذشته، برابر با آگهي در روزنامة اطلاعات و همچنين دعوت كتبي از كلية اعضاي معتبر، سومين جلسه مجمع عمومي، روز يكشنبه 14/09/1378 در محل سالن آمفي تأتر وزارت صنايع و با حضور نماينده محترم وزارت كشور تشكيل گرديد.

و افراد زير به ترتيب كسب رأي به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب گرديدند:

الف) اعضاي اصلي:

 1. آقاي پرويز شريفي سرابي
 2. آقاي هوشنگ صديقي مشكناني
 3. آقاي ابرام ايوازيان
 4. آقاي سيدعلي اسمعيل‌پور
 5. آقاي عليرضا درويشي
 6. آقاي بيوك عليمرادلو
 7. آقاي محمد شريف‌زاده بوشهري

ب) اعضاي علي‌البدل:

1- آقاي محمدرضا انصاري               2- آقاي عليرضا كاظم‌نژاد شايان

ج) بازرسين:

1-آقاي شمس‌الدين صبوري               2- آقاي منصور تهرانی                           3- آقاي محسن افراسيابي

        و در اين زمان بود که سرانجام، مجوز رسمي فعاليت كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران، توسط وزارت محترم كشور صادر گرديد و اولين لوح فعاليت قانوني كانون ابلاغ شد.

انتخابات دوره چهارم هیئت مدیره در تاریخ 13/10/1390 انجام شد و افراد ذیل به ترتیب اکثریت آراء به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید

 1. آقای مهدی حکیم پور به سمت رئیس هیئت مدیره
 2. آقای میرفرید مصطفوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
 3. آقای احسان ثقفی به سمت خزانه دار
 4. آقای محمد نهضتی به سمت عضو هیئت مدیره
 5. آقای حسینعلی بهجو به سمت عضو هیئت مدیره
 6. آقای غلامرضا خراسانی به سمت عضو هیئت مدیره
 7. آقای مهدی تجلی به سمت عضو هیئت مدیره
 8. آقای میر محسن ابراهیمی حسینی عضو علی البدل هیئت مدیره
 9. آقای جمال جانزاده بازرس اصلی هیئت مدیره

انتخابات دوره پنجم كانون در تاريخ 26 آذر 1393 برگزار و اعضاي به شرح مشخصات و تصاوير فوق مي باشد.

سپاس گزار از توجه شما