اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره دوره ششم:

آقای دکتر علیرضا درویشی

سمت: رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: انگلستان ، دانشگاه لیدز

دوره های آموزشی و تخصصی: طراحی و تولید بکمک کامپیوتر، ماشینهای CNC،

نمونه سازی سریع، قالب سازی سریع، تولید با لیزر و روشهای  افزایشی،

تولید انواع پره های توربین های گازی از 1 الی 200 مگاوات

آقای مهندس احسان ثقفی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

دوره های تخصصی یا آموزشی: دوره های مدیریت سازمانی و صنعتی

 

آقای مهندس ایرج سیفی

سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی برق مجموعه مخابرات

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف

دوره های آموزشی و تخصصی: دوره مدیریت اجرائی

آقای مهندس محمدطاهرآهنگری

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک/ فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف/ دانشگاه تهران

دوره های آموزشی و تخصصی: فنون مذاکره- آشنایی با ابزارهای مالی- مدیریت پروژه- برنامه ریزی استراتژیک- روشهای تصمیم گیری- TRIZ و...

آقای دکترسعید موسوی

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبایی

دوره های آموزشی و تخصصی: دوره های مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دوره های استانداردهای iso10015- iso14001- iso9001

آقای مهندس میرفرید مصطفوی

سمت:  عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: برق و کنترل

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه ارسی پاریس

دوره های آموزشی و تخصصی:

آقای مهندس محمدعلی جناب

سمت: عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: شیمی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی

دوره های آموزشی و تخصصی:

آقای مهندس ولی اله شهاب

سمت: مدیراجرایی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: لیسانس فیزیک فوق لیسانس مدیریت صنایع

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه رازی مجتمع آموزش عالی صنایع ایران

دوره های آموزشی و تخصصی: دوره برنامه ریزی صنعتی- مدیریت پروژه- حسابداری صنعتی- طراحی کارخانه- مهندسی روشها- تربیت مدرس امور عمومی صادرات غیرنفتی- رفتارسازمانی- کارگاه های آموزشی ویژه تشکلهای اقتصادی عضو محور